Ferdinand Fussmann

veľký vinohradník a spoluzakladateľ novodobej vinárskej tradície v Hlohovci. V predvojnovom Československu bol Fredinand Fussmann popredný producent vína, v niektorých spisoch dokonca uvádzaný ako najväčší producent a obchodník s vínom na Slovensku s ročnou produkciou 5 000 hektolitrov konzumného a akostného vína.

Hlohovecká história však o Ferdinandovi Fussmannovi mlčí, je dokonca skúpa aj na bohatú vinohradnícku tradíciu v meste, ktorá má dnes svojich pokračovateľov v podobe vinárstva golguz.

Kto bol Ferdinand Fussmann?

Narodil sa 27. augusta 1884, pochádzal zo slovinského mesta Maribor, odkiaľ sa začiatkom 20. storočia presťahoval na Slovensko. V roku 1916 odkúpil väčšiu časť pozemkov medzi Bojničkami a Dvorníkmi, kde založil vlastné vinohradníctvo s názvom Pannonia. Do roku 1924 postupne vybudoval rozsiahly vinohradnícky areál s menším kaštieľom pri ceste, ktorú využívala rodina ako letné sídlo.

Vo viniciach na Pannonii

sa pestovali hlavne druhy ako Veltlínske zelené a červené, Silván zelený, Dievčie hrozno, Gamay biely, Rizling, Čabanská perla, Malingre, Muškát Ottonel, Burgundské modré, Tramín, Ezerjó a Medovec, pričom kapacita firemných pivníc v Hlohovci a Šalgočke dosahovala 6 000 hektolitrov vína.

Mimoriadne odborné a organizačné schopnosti zaradili Ferdinanda Fussmanna medzi najvplyvnejších podnikateľov Hlohovca v medzivojnovom období, jeho osud však tragicky zasiahol príchod 2.sv. vojny.

Fussmann sa rozhodol aj s rodinou zostať počas vojny na Slovensku, a síce počas dlhého obdobia dokázal ako vplyvný židovský podnikateľ uchrániť seba i rodinu pred deportáciami, nakoniec bol v roku 1944 postupne s celou rodinou deportovaný. Životná púť rodiny Ferdinanda Fussman na skončila 5. Októbra 1944 v Osvienčime, zachránil sa iba syn Oskar, ktorý po vojne emigroval do Nemecka.

Vinohradnícku usadlosť na Panónii získali po vojne Štátne majetky a v roku 2005 po uplatnení reštitučného nároku vnuka Ferdinanda Fussmanna a následného odpredaja sa vlastníkom stala spoločnosť Food Farm s.r.o., ktorá prevzala symbolickú pochodeň a vďaka zanieteným ľuďom naďalej zveľaďuje vinice Fussmannovej Pannónie.

Vinárstvo golguz, vzniklo ako divízia spoločnosti FoodFarm s.r.o. v roku 2007, hospodári a produkuje víno vo viniciach Pannónie. V roku 2014 pri príležitosti okrúhleho výročia narodenia Ferdinanda Fussmanna a zároveň pri príležitosti výročia úmrtia v Osvenčime sme vo vinárstve golguz vytvorili nový produktový rad vín pod označením Ferdinand Fussmann. Vína vznikli ako cuvée biele a cuvée červené víno z tých najlepších odrôd a vín, ktoré sme dopestovali v našich viniciach Pannónie – preto aj názov Cuvée Pannonia.