HLOHOVECKÝ
TERROIR

GOLGUZ patrí do hlohoveckého terroiru, ktorý v širšom kontexte tvorí významnú časť Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Špecifikom tejto vinohradníckej lokality je poloha a blízkosť rieky Váh, ktorá pozitívne vplýva na mikroklimatické podmienky a dotvára tak unikátny charakter tejto vinohradníckej lokality.

POLOHA
VINOHRADOV

Vinohrady vinárstva GOLGUZ sú v celkovej rozlohe 240 ha a z veľkej časti sa nachádazjú medzi obcami Bojničky a Dvorníky v lokalite nazývanej Pannonia. Znakom vinohradov Pannonia je zvlnenie, pripomínajú tým známu oblasť Burgundsko. Lokalita vinohradov je rozdelená do 2 vinohadníckych honov TALIČMANY a VEĽÝ HÁJ

VINOHRADNÍCKY HON TALIČMANY

USADLOSŤ PANNONIA

GOLGUZ A
PANNONIA

VINOHRADNÍCKY HON VEĽKÝ HÁJ

UNIKÁTNA POLOHA VINOHRADOV

RIEKA

PÔDA

SLNKO

UNIKÁTNA POLOHA VINOHRADOV